EGO’et og dit indre barn

Written by Carsten on . Posted in Generelt

Hvad har de to ting så lige med hinanden at gøre ??

EGO’et og dit såkaldte indre barn, har faktisk rigtig mange ting med hinanden at gøre – de lever faktisk i kraft af hinanden – jo mindre dit indre barn er, jo større er dit EGO – men de er ikke på den måde adskilte, de er ét og samme, men som udtryk ser de ud som om de har forskelligt ophav, men det er ikke rigtigt, og det kan narre – det skal ses som at EGO’et er dit barn set gennem et forstørrelsesglas, og omvendt – de er skaleret i forhold til dig, dit center – de har et nøjagtigt forhold til hinanden, den forskel der er i faktorstørrelse fra dit indre barn og op til dig, den samme faktorstørrelsesforskel er der mellem dig og op til dit EGO – og det betyder at jo mere dit indre barn vokser op, jo mere mindskes dit EGO tilsvarende.

Hvis vi tager et rigtigt og virkeligt lille barn, så har det ikke så mange udtryksmuligheder fordi det ikke har den sproglige udvikling med sig, og det har heller ikke begreb om sine egne tanker og følelser – derfor bliver dets udtryks- og reaktionsmuligheder begrænset til mere dyrelignende arter, såsom klynk og gråd, eller mere hidsige og agressive udtryk, afhængigt af hvor længe barnet har forsøgt at give udtryk for sit behov uden at få det opfyldt.

Og når så barnet får opfyldt og dækket sit behov, så bliver det stille igen – det bliver glad og roligt – og nøjagtigt ligeså er det med EGO’et – det fungerer nøjagtigt som det lille barn – fordi det er det lille barn – det lille barn da det virkeligt var lille og ikke fik den kærlighed og omsorg det havde brug for, ikke fik sine behov opfyldt og dækket, ikke blev hørt når det skreg på hjælp, ikke fik mad når det var sulten – og sådan er der rigtig mange måder hvorpå det lille barn kan føle sig svigtet og forladt, og ikke vokser som det egentlig skulle – vores krop vokser ganske vist, og tidsmæssigt bliver vi ældre – men det lille barn vokser ikke, det forbliver at være et lille barn.

Det betyder at jo mere vi “vokser” op og bliver ældre, jo mere forskruet bliver vores forhold til verden – aldersforskellen mellem det lille barn vi har inden i os, og der hvor vi burde være nu – den er kæmpestor – vi kan slet ikke forholde os reelt til de ting vi oplever, alt det der sker omkring os – og det lille barn i os higer bare efter kærlighed og omsorg, og det gør det naturligvis på en barnlig måde – det kan ikke andet, det er ikke ældre – det blev forladt, ladt tilbage for mange år siden – og mange af os er kommet så langt væk fra vores barn – os selv – at vi slet ikke husker noget, eller har den fjerneste kontakt med os selv – vi vandrer bare hvileløst rundt som zombier på jagt efter det næste fix.

Det næste fix er alle de behov som barnet som lille ikke fik opfyldt og dækket, og forvridninger af samme – for jo ældre vi er blevet, jo mere drevne er vi blevet i at få vores behov dækket, vi er blevet rigtig gode til at narre og manipulerer mennesker for at få det vi ønsker – og det er jo naturligt nok, vi er jo nødt til at tilpasse os den måde man omgås hinanden på på de forskellige alderstrin – så der kommer både rygning, alkohol, sex osv. ind, og forskellige former for misbrug af samme – alt afhængigt af hvor forsømt og misrøgtet vores lille indre barn er.

Det afgørende for virkelig at begynde at bringe balance i tingene igen, er at begynde at tage sig af sig selv – det er virkelig at begynde at give kærlighed til det lille barn vi har inden i os – når vi først har fundet det – og så simpelthen arbejde os op igennem de behov som det stakkelse barn ikke har fået opfyldt og dækket – en stor faktor i denne forbindelse er blot at sætte sig og holde om det indre barn, give det omsorg og kærlighed, bare lade det sidde hos dig, lade det mærke dig, mærke din kærlighed til det – siden kan det være at snakke med det, lytte til det, trøste det på mental vis med viden og indsigt – du skal huske på at der ingen forskel er på dit indre barn og så et barn i fysisk udgave – det har nøjagtig samme behov for følelsesmæssig og mental støtte og kærlighed.

Rent fysisk set betyder det at du skal kigge på hvad der giver dig glæde i dit liv, hvad det er du virkelig inderst inde har lyst til, hvad det er der giver dig energi og velvære – i den forbindelse kan det være en hjælp at kigge tilbage på hvad du kunne li’ som barn, og tage udgangspunkt i det – det er ikke sikkert at du i dag vil finde den samme glæde i det, men så har du fundet ud af det, og måske i samme åndræt fået en idé om hvad det ellers kunne være – det kan også være du skal tænke helt nye tanker, lade dig inspirere af hvad andre gør – og jeg sagde inspirerehusk at lytte til dig selv, føl efter om det virkelig er noget du har lyst til.

Og inden længe vil du faktisk mærke øget velvære og indre ro, og du vil opdage at dit indre barn faktisk “vokser” og bliver mere rolig – dit EGO formindskes – og du opnår en bedre og højere indre harmoni – du bliver bedre til at takle de ting du møder i hverdagen og livet, og det hele begynder at udvikle sig positivt og gå fremad 🙂

Med tiden vil du mærke at dit indre barn er vokset op til hvor du er nu, og at dit EGO samtidig er formindsket ned til samme niveau – og du vil føle en sammensmeltning af alle tre dele – dit indre barn – dig – og dit EGO.

Jammen så er mit EGO der jo stadigvæk ??

Ja, ellers var du ikke her på denne planet på dette udviklingstrin – nu er dit EGO blot nået ned på sit reelle stade, det er ikke overopblæst – det er der hvor du er nu i din udvikling som “menneske” på vej mod at blive et alkærligt væsen – du har nu det EGO som passer til dit udviklingstrin, med dertilhørende manglende kærlig og human udvikling, såvel tanke som følelse.

Det det vil betyde for dig er en indre ro, en indre accept af hvem du er, hvor du er, og hvor du er på vej hen – for du vil ikke føle den splittelse som du tidligere følte – det at være “tre” – dit indre barn, dig, og dit EGO – du vil føle dig ét med dig selv, og det vil virkelig være et skelsættende punkt i dit liv, for fra da af vil du virkelig føle at tingene går i den rigtige retning 🙂

De filtre gennem hvilke vi oplever livet

Written by Carsten on . Posted in Generelt

Hvor er vi forskellige – hvor er vores livsoplevelse og livsopfattelse subjektiv – men Martinus siger jo også at intet som helst ud over genstanden for observation er objektiv – intet – alt andet er subjektivt – oplevet gennem filter – vores filter – et filter dannet på baggrund af vore samlede livsoplevelser.

Tænk sig hvis jeg vil afsende noget som er orange, og mit filter allerede har farvet det gult i stedet for – og tænk sig hvis det møder et filter som er farvet blåt – så ender vi med en helt tredje farve – nemlig grøn – er det så sært at kommunikation kan være noget af en opgave ??

Kan min orange nogensinde blive modtaget og opfattet som min orange ??

Nej, det vil den aldrig helt kunne – al oplevelse er individuel – der vil altid være en lille nuance – vi kan godt stå og kigge på den samme farve og blive enige om at den er inden for farveskalaen hvor vi begge to vil kalde den orange – men for den ene af os kan den godt være lidt mørkere, og måske for den anden lidt lysere – vi vil aldrig helt kunne opleve det samme – for oplevelsen sker inden i os – og en oplevelse kan aldrig være det samme som det som er – netop fordi det er en oplevelse af det som er.

Og tænk sig hvis det hele får et “farvestænk” fordi vi som mødes er soulmates – altså bærer en dybere forbindelse som rækker tilbage i tidligere liv – en forbindelse som langt fra behøver at være så rosenrød som den gerne fremstilles at være – hvor står vi hvis der er benhård karma, masser af uafklarede ting os imellem fra tidligere liv – det kan nok være at min orange begynder at se noget mere grødet ud, og mere ligner brun fordi der nu er kommet lidt rødt i også.

Jeg kan stå inde for at dette mix ikke er det nemmeste kommunikationsmæssigt set – hold da op hvor kan ting nemt gå galt – det er ligesom at vade rundt i et minefelt samtidig med at der er jordskælv – hvor stor er risikoen mon lige for at trigge en mine i sådan en situation ?? 😉

Det gælder virkelig om at holde på hat og briller – og virkelig arbejde på at lære hinanden at kende – hele tiden spørge ind til hvad definitionen er for det/de brugte ord som man ikke lige forstod – det gælder virkelig på alle mulige måder om at samarbejde, virkelig at lægge sit EGO fuldstændigt væk – men det der virkelig kan være den sværeste opgave, det er alle de følelser der er involveret – for det er jo dem der får os til at reagere irrationelt – dem der får os til at reagere på noget som reelt set ikke er der når vi kigger nærmere efter – og for soulmates kan det betyde at man sidder lige over for den der “er skyld i” at man har oplevet den smerte som man reagerer på, som så meget naturligt kan være med til at forstærke reaktionen yderligere.

Kan vi finde det samme sted på farveskalaen hvor vi begge oplever farven som orange ??

Ja – men det kræver virkelig en indsats – både omkring ens egen personlige udvikling – man er virkelig nødt til at arbejde med sine skyggesider – for det er jo dem der har været medvirkende årsag til at alle farver ser brune ud – og så det at være to – det skal man naturligvis altid, men for soulmates med karma i den hårde ende af skalaen, kan det virkelig være et område som også skal kigges meget skarpt på.

Kommer vi ud på den anden side ??

Det er min bøn 🙂

Bevidste beslutninger

Written by Carsten on . Posted in Generelt

Vi træffer så ufattelig mange beslutninger på automatpilot – en automatpilot der kører på gamle traumer, samt gamle og nyere oplevelser af enhver art som på en eller anden måde “bekræfter” og cementerer vores opfattelse af livet og det det byder os – alt sammen noget der er med til at skabe det filter vi ser verden igennem, og det grundlag vi dermed træffer vores beslutninger på.

En automatpilot der er bygget op af en masse mere eller mindre trælse følelser og tankemønstre – følelser og tanker som vi hele tiden nedgører os selv med, hele tiden fortæller os selv at vi ikke er gode nok, og hele tiden fortæller os selv at vi ikke fortjener kærlighed.

Hvor gode beslutninger kan vi lige træffe på den baggrund, hvor mange af de beslutninger vi vil træffe vil føre til succes, hvor mange vil føre til glæde, hvor mange vil føre til at vi synes at livet er dejligt – noget der er værd at leve – noget der giver os lyst til at leve – noget der giver os livskraft og overskud ??

Jeg er ked af at sige det, men det blir altså ikke så mange af dem som vi håber på..

Og hvad så ??

Ja, så får vi endnu engang føde til den dårlige cyklus der fortæller os at vi ikke er gode nok, ikke kan noget somhelst, ikke duer til noget somhelst, og aldrig vil få succes med noget af det vi foretager os – som så igen tager glæden og lysten til livet fra os – og sådan kan det hele så køre i ring igen og igen – lige ind til den dag vi begynder at få sagt fra.

Da begynder det hele pludseligt at se anderledes ud – for da får vi øje på hvad vi absolut ikke kan li’ – og derefter følger indsigten i hvad vi så kan li’ i stedet for – jeg siger ikke at den kommer lige med det samme, for det er slet ikke sikkert – der kan godt gå noget tid, for nu har vi jo levet i det andet så længe så vi måske helt har glemt hvem vi selv er, og hvad vi egentlig selv har lyst til.

Men én ting er sikkert – Det kommer 🙂

Og når det så kommer, at vi ved hvad det faktisk er vi har lyst til, så kan vi begynde at se verden i et helt andet lys, og se alle de ting vi oplever i et helt andet lys – for nu kan vi begynde at vælge – vælge hvad vi faktisk har lyst til, og og hvad vi ikke har lyst til – og det er jo en herlig ting 🙂

Og inden vi får set os om, så står de situationer vi skal træffe beslutninger i, lige pludselig meget klarere – som om vi har fået nogle skarpere briller på, nogle med lidt mere styrke i – nogle som gør at vi ser mere klart.

Men hvad er der sket ??

Vi er blevet mere bevidste – bevidste om hvem vi er og hvad vi har lyst til – og dermed kan vi træffe bevidste beslutninger – beslutninger som vi træffer ud fra hvem vi er og hvad vi har lyst til – beslutninger som med tiden ikke kan undgå at gøre os glade – give os overskud og lyst til livet – også selvom resultatet ikke blev til den forhåbede lykke – for bare det at føle at man er med i sit liv, at man begynder selv at være med til at styre det, træffe beslutninger i det, vælge retning – det gir faktisk en utrolig dejlig følelse i sig selv 🙂

Vi er ikke vores krop

Written by Carsten on . Posted in Generelt

Det er sjovt den måde hvorpå vi definerer liv, hvad vi betragter som liv, og hvad vi ikke betragter som liv – og den måde vi betragter det vi betragter som liv, som forskellige former for liv, at det er meget separate og adskilte former for liv – uden ligeværd.

Og intet kan være mere fejlagtigt – Martinus beskriver det så godt i sin bog Logik, kap. 26, side 76 i slutningen af sidste afsnit, og side 77, sidste afsnit:

…Deres Livsprincip er det samme, men dets Udfoldelse foregaar i forskellige Variationer hos de nævnte Væsener. Og det, vi i den daglige Tilværelse kalder Artsforskel mellem de levende Væsener, udtrykker saaledes ikke nogen som helst Artsforskel, men er derimod kun Udtryk for den særlige Variation af Livsprincippet, der kommer til Udtryk gennem dette eller hint paagældende Væsen, der er Genstand for vor Observation eller Iagttagelse. Løven har saaledes sin Maade at udtrykke sig paa, og Lammet har sin, Planten har sin, og Mennesket har sin. De levende Væsener har alle hver deres særlige Maade at udtrykke eller manifestere deres specielle Sejr over Tilværelsen paa.

Men gør det nogen Forskel, at Variationen i Livsevnens Udfoldelse er saa stor mellem det “Noget”, vi kalder “Menneske”, og et andet “Noget”, der udfolder Livsevnen, at dette sidste “Noget” ikke behøver at have “Hænder” eller “Fødder”, ja, ikke engang behøver at have “øjne” eller paa anden maade blot tilnærmelsesvis i Legemshenseende behøver at ligne et Menneske for at manifestere sig? – Er det ikke, trods dette, ligesaa godt fremtrædende som et levende Væsen som Mennesket? – Forskellen er jo blot denne, at det er Specialist i Udfoldelsen af en anden Variation af Livsevnen end Mennesket, en Variation hvor den menneskelige Legemsform ikke er nødvendig, ja, ligefrem umulig. – Men hvad skal vel ogsaa Syersken med Smedens Forhammer? – Og hvad skal Klaverirtuosen med Tømmerens Økse? Og hvad skal en Regnorm med et Menneskelegeme? – De levende Væseners Legemer er kun Redskaber for Muliggørelsen af Udfoldelsen af  den særlige Variation af Livsprincippet, de hver især har til Speciale. De samme Væseners ydre Udseende er altsaa ikke Udtryk for den virkelige Væsenkærne, det virkelige guddommelige “Noget”, der udfolder Livsevnen. Det, vi kalder “Menneske”, det, vi kalder “Dyr”, det, vi kalder en “Fugl”, eller det, vi kalder en “Fisk”, er saaledes i Virkeligheden ikke det guddommelige “Noget”, “Jeg’et” eller Væsenkærnen, men kun dennes Udfoldelsesredskab. “Mennesket” saavel som “Dyret”, ” Fuglen”, “Fisken”, “Planten” o. s. v. er udgørende Redskaber, hver især konstrueret specielt til Muliggørelsen af hver sin særlige Variation af Livsprincippets Udfoldelse. Og dette er saaledes Aasagen til de levende Væseners Legemers indbyrdes store Forskelligartethed.

Vi er åndelige væsener der for tiden oplever i den fysiske verden, og det har ingen betydning om vi har det ene eller det andet udtryk, om vi har det ene eller det andet udseende, den ene eller den anden krop – vi er alle samme åndelige væsner der oplever livet i den fysiske verden – blot på forskellige måder.

Det svarer til at når vi i barndommen leger hund, kat eller et andet dyr, og endda har dragter at udklæde os i så vi ligner et “rigtigt” dyr – eller når vi på scenen på teatret udklæder os som forskellige mennesker, både som mand og som kvinde, som prins og prinsesse og sågar udklæder os som træer og blomster, eller som månen eller solen – og samtidig prøver at indleve os i “deres” verden, og hvordan det må være.

Dette er blot en sekundær og tænkt oplevelse – hvorimod livet er en primær oplevet tilstand, hvor vi prøver at opleve livet som både “planter” og “træer”, som “dyr” og “mennesker” – og på egen hånd oplever den fysiske verden gennem deres sanser, deres oplevelsesevne, den særlige måde de oplever livet på.

Så på den måde bliver det tydeligt at der ikke findes forskellige former for liv, men kun forskellige udtryksformer for liv – der findes kun én form for liv, som udtrykker sig på mange forskellige måder.

Og dermed bliver forbundetheden med hinanden også tydelig – vi er et hold der spiller livets teater, vi har hver vores rolle, vi spiller hver vores del – men vi er i udspringet fuldstændig ens – nøjagtig som når vi “mennesker” spiller et teaterstykke på en scene for andre “mennesker”, og hvor vi hver især har vores helt særlige rolle, med hver vores helt særlige kendetegn.

Vi er allesammen udtryk for den samme form for liv, blot udtrykt på forskellige måder – og er dermed alle ligeværdigt liv – som livsform er vi alle ligeværdige, uanset om vi er “plante”, “dyr” eller “menneske” – der er ingen forskel – vi er allesammen den samme form for liv, der blot oplever på vidt forskellige måder.

Oplevelse af den fysiske verden er umulig uden viden om den ikke-fysiske verden

Written by Carsten on . Posted in Generelt

Vi kan umuligt opleve den fysiske verden som vores daglige liv foregår i, uden at vi ved at der eksisterer en ikke-fysisk åndelig verden – det kan simpelthen ikke lade sig gøre – den ikke-fysiske åndelige verden udgør vores baggrund for at vi kan opleve den fysiske verden.

Alt opleves på baggrund af dets modsætning, dets kontrast – vi kunne ikke opleve sort hvis det ikke var for hvid, du ville ikke kunne læse dette hvis jeg skrev med hvid skrift på hvid baggrund – vi ville ikke kunne opleve sorg hvis vi ikke kendte til glæde – vi ville ikke kunne opleve kulde hvis vi ikke kendte til varme – vi ville ikke kunne opleve noget som hårdt hvis vi ikke kendte til noget som oplevedes som blødt – og omvendt – alt eksisterer på baggrund af dets modsætning, dets kontrast, og kan ikke eksistere uden – alt eksisterer fordi det har en modsætning – vi ville ikke kunne opleve en fysisk verden hvis det ikke var for en ikke-fysisk verden.

Vi kan på ingen måde genkende en ting hvis vi ikke kender dens modsætning – vi kan på ingen måde opleve nogle af de før beskrevne ting hvis det ikke var fordi vi kendte deres modsætning – vi ville ikke kunne opleve den fysiske verden hvis vi ikke kendte til en ikke-fysisk verden – det ville ikke kunne lade sig gøre – intet kan opleves uden dets modsætning – intet kan opleves uden dets kontrast – ting eksistere i kraft af deres kontrast.

Alt veksler hele tiden mellem dets modsætning, og kan ikke eksistere uden – og det gør at alt viser sig som liv i forvandling, liv under stadig forandring – hele tiden bevægende sig mellem de to kontraster, og det gør at selve det vi opfatter som livet og døden, blot er en skiften mellem en fysisk og en ikke-fysisk oplevelse – lige nu oplever vi i den fysiske verden – når vi “dør” oplever vi i den ikke-fysiske verden – intet kan eksistere uden dets kontrast – den fysiske verden kan ikke eksistere uden den ikke-fysiske verden – og dermed eksistere det vi opfatter som “døden” slet ikke – det er blot en skiften mellem to forskellige oplevelsestilstande – fysisk og ikke-fysisk.

Og det viser så at der er ånd bag alt, der er bevidsthed bag alt, der er liv bag alt – der findes intet dødt – der findes kun liv – et liv i stadig forandring mellem to kontraster.

EGO og Sjæl

Written by Carsten on . Posted in Generelt

EGO’et har haft sin berittigelse som din beskytter – det har kun taget over der hvor du mistede din sjælskontakt – og angsten dermed holdte sit indtog – Husk på at EGO’et kun gør hvad det kan for at beskytte dig – det tjener faktisk et formål.

Det er rigtigt at med stigende bevidsthed og sjælskontakt, da må EGO’et transformeres.

En vigtig ting at forstå er hvorfor EGO’et og Sjælens ønsker ikke harmonerer – EGO’ets domæne er den fysiske verden, og Sjælens domæne er den åndelige verden – hvilket betyder at de har to vidt forskellige grundlag som udgangspunkt – EGO’et lever på baggrund af uvidenhed og frygt – Sjælen lever på baggrund af viden og tillid – og det er vigtigt at forstå hvis du ønsker den mindst smertefulde vej hjem.

Det hjælper ikke noget med den gængse tankegang at EGO’et blot er noget forfærdeligt noget som skal destrueres hurtigst muligt – du er nødt til at forstå og acceptere dets berettigelse, og dermed dets eksistens og tilstedeværelse – det har skænket dig liv der hvor du ikke har haft din sjæl at forlade dig på.

Det er rigtigt at de spor og aftryk EGO’et har efterladt sig i sit kølvand, bestemt ikke er noget at råbe hurra for mere – jeg skrev “hurra for mere” fordi der var et tidspunkt hvor du var prisgivet vilde dyr, og andre “vilde” mennesker, hvis det ikke havde været for dets handlinger – du ville ikke kunne have holdt dig selv i live bare 2 min. ellers.

Set i lyset af den humane udvikling er det naturligvis ikke prisværdigt at “selv er sig selv nærmest”, og du må derfor arbejde på at “aflaste” EGO’et for dets angst – og der er kun én vej – naturligvis igen kun hvis du ønsker den mindst smertefulde vej hjem – at acceptere og elske dig selv som du er.

Du kan på ingen måde gribe til kamp, for da vil EGO’et blot gribe til kamp mod dig – og vi har efterhånden så mange beviser i verdenshistorien på at krig kun avler krig – og ikke fred som mange fejlagtigt tror – du kan kun skabe fred i verden ved at sende fred ud – det er den evige livslov – lige tiltrækker lige – hvad du sår skal du høste.

Du er nødt til at elske dig selv, give dig selv kærligehed – det er den eneste måde hvorpå du kan berolige dit EGO – husk på at dit EGO kun søger bekræftigelse, det søger kun kærlighed – intet andet – og det gør det udelukkende af én grund – fordi du har mistet din sjælskontakt, og ikke kan få den derfra.

Fordi du har mistet din sjælskontakt føler du dig alene, forladt, uønsket og uelsket, og danner en stærkere personlighed ligesom mange børn der har været udsat for overgreb – de udvikler en hård personlighed som skal beskytte dem – beskytte den svage kerne – og nøjagtig det samme er EGO’ets formål – at beskytte den svage kerne – DIG.

Så elsk dig selv, vær glad og taknemmelig for at dit EGO har båret dig her til, for nu hvor din sjælskontakt er ved at indfinde sig igen, er det på tide at du selv tager over, og igen tager ansvaret for dit eget liv – lyttende til din sjæls ønsker.

Fri vilje og skak

Written by Carsten on . Posted in Generelt

Hvad i alverden har de to ting lige med hinanden at gøre vil du nok spørge ??

Jo ser du, nu skal du høre – skak kan nemlig bruges til at forklare den såkaldte frie vilje med – den såkaldte skrev jeg, for i bund og grund har vi ingen fri vilje – jo, så længe vi kan li’ smerte – men når vi først har passeret det punkt i vores udvikling hvor vi ikke kan li’ smerte mere, så begynder tonen at få en anden lyd.

Det er ikke fordi det som sådan ændrer noget ved princippet – men det ændrer noget ved dit forhold til det – princippet er stadig årsager og virkninger – du skal til hver en tid stå til ansvar for dine handlinger – og på den måde har du både fri vilje, og ikke fri vilje – fordi det er et spørgsmål om du har lyst til at tage konsekvensen af dine handlinger.

Skakspillet kan forklare det på denne måde – selve skakbrættet er der hvor livet foregår, der er nogle regler ligesom der er regler i livet, som man må flytte brikkerne efter, der er ting man kan og ting man ikke kan – ligesom du heller ikke kan hoppe op på månen, du kan ikke flyve – der er mange ting du ikke kan, for der er overordnede regler som ikke tillader det – ligesom der er i skak, der er visse træk du kan foretage dig, og andre som du ikke kan.

Og her kommer den såkaldte frie vilje ind, fordi der er ingen der siger hvordan du skal flytte dine skakbrikker i forhold til hvordan de står i selve spillet – men det har en konsekvens hver gang du gør det – du kan vælge at lave et træk som ikke gør at du mister din brik, hvilket svarer til at du i livet kan vælge at gøre noget der er godt for dig selv – du kan eks. vælge at betale din husleje, og på den måde beholder du dit hjem, og dit tag over hovedet.

På den anden side kan du vælge at lade være, du kan bruge pengene på at rejse istedet for, og så begynder det lige pludselig at blive mere usikkert om du har et hjem og tag over hovedet – hvilket svarer til at hvis du laver et “dårligt” træk i skak, så kan du risikere at miste en brik – altså igen er der tale om en konsekvens af dine handlinger – men du har stadig fri vilje til at rykke som du har lyst til.

Og nu kommer så det tricky ved den såkaldte frie vilje – for hvor mange brikker kan du tåle at miste ?? – hvor mange har du lyst til at miste ?? – eller oversat til livet – kan du tåle at miste dit hjem ?? – har du lyst til at miste dit hjem ??

Og på den måde kan man sige at vi har en fri vilje begrænset til de konsekvenser af vore handlinger vi kan tåle eller har lyst til at modtage retur.

Elsk dit EGO

Written by Carsten on . Posted in Generelt

Titlen kan lyde meget kontroversiel i disse tider hvor alle snakker om at slippe af med, og bekæmpe sit EGO – og det er netop humlen i det hele, “at bekæmpe”, at gøre det til en kamp – det er helt forfejlet – og nej, ikke hvis det er smerten ved livet du elsker, så skal du endelig gøre alt hvad du kan med vold og magt for at bekæmpe det.

Når jeg siger “Elsk dit EGO”, mener jeg ikke du skal forherlige det, sætte det op på en piedestal – det klarer det fint selv 😉 – det jeg mener er at du skal give det omsorg og kærlighed, og hvad betyder det så ??

Det betyder at du skal acceptere det – du skal elske det for det det er – det har bragt dig her til hvor du er i dag – det er det der har gjort at du har overlevet tidligere hårde tider hvor livet vitterligt var en kamp, og hvor det var jungleloven der gjalt, hvor det var den stærkes ret der sejrede – der har det gjort at du bekyttede dig selv, kæmpede for dit liv – og ja, også med andres liv til ofre derfor.

På den måde har du alt at takke dit EGO for – det er rigtigt at som verden og livet ser ud nu, med vores fremskredne humane udvikling, der er der ikke behov for en sådan overlevelsesmekanisme mere, og derfor skal den også transformeres – men at gøre det til en kamp mod “et onde”, det er blot at skabe flere problemer end nødvendigt er.

Vi har så mange eksempler i verden på hvad der sker når man forsøger at undertrykke noget ét sted, så kommer det blot ud et andet sted – dermed mener jeg at hvis du forsøger at undtrykke, bekæmpe en “uheldig” side ved dit EGO, så finder det en anden vej til at give sit udtryk – tryk avler modtryk – den er ikke længere – dæk en rævs indgangshuller til hulen til (hvis du kan finde dem alle), og se hvad der sker – ja, den graver sig ud et nyt sted – og det samme gør dit undertrykte EGO – og som ræven, har det sikkert også et par udgange du ikke har fundet eller tænkt over.

Det handler derfor om at arbejde på at finde og forløse selve årsagen til at dit EGO netop reagerer på den måde det gør – og ja, det kan være noget af et job i sig selv, så der må du alliere dig med professionel hjælp, jeg har eksempelvis brugt min kinesiolog til det, men det kan være hvilken som helst terapeut/behandler du bruger, blot det er en der har forstand på psyken, og som kender dets finurligheder og krumspring, så det er muligt at komme om bagved.

Det du derudover skal gøre er lidt i stil med det som du havde tænkt dig i første omgang, men du skal blot ikke undertrykke dit EGO’s behov fuldstændigt – du skal finde niveauet for hvor du slipper for at høre på dets øresønderrivende dødsskrig, men ikke stimulerer det yderligere.

Et af mine punkter, som jeg ved jeg deler med mange – er trangen til sødt – og det er noget som følger de fleste med en kærlighedsforladt opvækst – og det handler i bund og grund om at finde det søde som du kan indtage der “slukker din tørst”, og samtidig ikke giver en “mere vil ha’ mere” effekt.

Jeg ved – hvis jeg spiser chokolade, så kan jeg blive ved, for så kommer “mere vil ha’ mere” effekten i spil, fordi det giver så stort et kick til systemet at EGO’et tænker “YES, det er sådan vi kan li’ det”, og så vil det ha’ mere – jeg bruger en kombination af Biotta’s økologiske Rød Druesaft, det er ren druesaft uden noget som helst andet tilsat, og riskiks med mørk chokolade på – og derudover har jeg indlagt en aftale om at jeg kun må spise en pakke om dagen af dem (der er seks deri), så jeg igen ikke skaber en “mere vil ha’ mere” effekt, men kun lige “slukker tørsten”.

Princippet er det samme uanset hvordan dit EGO udtrykker sig, det gælder om at finde måder til lige netop at stille dets absolutte minimumsbehov, og så arbejde på at forløse selve årsagen – og inden du ser sig om, så har du ikke det ukontrollerbare behov mere – og på den her måde skaber du mindst mulig unødig kamp.

Og ved at skabe mindst mulig kamp, skaber du mindst mulig smerte 🙂

EGO, kærlighed og transformation

Written by Carsten on . Posted in Generelt

Vi har en eller anden sjov opfattelse af at EGO’et er et onde som skal bekæmpes med vold og magt, og intet kan være mere forkert – har vi ikke set nok i verden at krig avler krig ?? – behøver vi virkelig mere lærestof i den retning ?? – ja åbenbart..

Men der er altså en anden vej – vi skal tænke på at vi arbejder med at transformere os selv til mere kærlige væsner – så hvad med at bruge kærligheden istedet for ??

Selve EGO’et skaber nok smerte i sig selv med sine konstante krav vi skal rende rundt efter og prøve at opfylde, skulle vi så oven i købet sætte os til kamp imod det og derved skabe yderligere smerte – for al kamp giver smerte – modstand giver modstand – hvilket så ville gøre at vi ville stå med to store meget frustrerende smerteområder i os selv.

Det er ganske rigtigt at vores EGO skaber mange problemer for os, men ved at gribe til kamp over for det skaber vi blot flere problemer, flere indre problemer – for frustrationen i os er stor nok af at rende rundt efter det EGO’et mener det har behov for – men som vores inderste kerne godt ved at det har den ikke – og ved at gå til kamp imod det vil frustrationen blot blive endnu større – for hvad skal vi så gøre ?? – EGO’ets behov giver os i det mindste lidt behagelig stimulans, ja ja, det varer kort, det gør alle stimulanser, men lidt får vi da ud af det 😉

Så ved at gå til kamp imod den smule stimulans vi i det mindste får, skaber vi blot et område mere med smerte, og endnu mere frustration – for vi mangler vores kærlighed, den kærlighed vi ikke fik i vores opvækst – det er jo det behov vi får dækket med vores stimulanser – jeg siger ikke på nogen måde at vi skal leve et liv på stimulanser – jeg siger vi skal gå efter årsagen, ikke virkningerne, ikke symptomerne – men der hvor de har deres udspring – og det er manglende kærlighed.

Men for at vi kan gøre dette, må vi forstå at kærlighed kun kommer indefra, vi kan ikke søge den i det ydre – vi ville aldrig nogensinde blive lykkelige hvis det afhang af ydre omstændigheder, af andre menneskers forgodtbefindende – for hvis de nu, som vi ser det så tit, finder på at de ikke “elsker” os mere og går videre for at “elske” en anden – så står vi der kærlighedsforladte – og hvor er lykken i det ??

Det er derfor af yderste vigtigthed at du giver dig selv kærlighed for den du er, at du virkelig elsker dig selv som du er – for du kan ikke være anderledes – du er summen af det du til alle tider har oplevet, og kan derfor ikke være anderledes – alt er som det skal være – du er på vej, vi er alle på vej – så elsk dig selv – og gør det betingelsesløst 🙂

Det er den ægte betingelsesløse kærlighed der transformerer EGO’et op i det højere selv – det at EGO’et får en ægte kærlighed betyder at det føler sig accepteret og værdsat, hvilket der faktisk er EGO’ets eneste formål – og på den måde slapper det af og giver slip på våbene, giver slip på kampen, og det kan dermed smertefrit transformeres.

Det betyder ikke at det er okay rende rundt om natten og myrde naboens høns, når bare man elsker sig selv for det, det betyder ikke på nogen måde at det er okay ikke at være kærlig over for alt omkring dig – det betyder at du accepterer og elsker dig selv for den du er – naturligvis skal du arbejde på at blive et bedre menneske, blive mere kærlig, accepterende og tilgivende over for alt hvad du møder – det er det det hele handler om, det er det selve livet handler om.

Det vigtigste i processen er at acceptere og elske dig selv for den du er, ikke at gøre det til en kamp – for idet du gør det til en kamp, da vil EGO’et gøre modstand – alt hvad der forsøges bekæmpet, alt hvad der forsøges undertrykt, griber til kamp – det er ren naturlov – affinitet, lige tiltrækker lige – hvad du sender ud får du igen – og som du sår skal du høste – så når du maner til kamp, så får du kamp, og maner du til kamp mod EGO’et, maner du til kamp mod dig selv, og det kan kun blive en frustrerende og smertefuld kamp.

Så det væsentlige ligger i at erkende og acceptere dig selv som du er, og virkelig lære at elske dig selv som du er – nøjagtig som du ville elske dine egne børn – betingelsesløst – sådan skal du elske dig selv – erkende at du nu engang er der hvor du er, at du er på vej, at intet er statisk, men altid foranderligt – at du forandrer dig, at du udvikler dig – kig tilbage på dit liv, se hvad du har gennemlevet, se hvordan du har udviklet dig – ja, der er områder hvor det ikke går lige hurtigt, men sådan har vi det alle sammen – der er områder hvor det går mere fremad end andre – husk på vi har kun 24 timer i døgnet, og vi skal også gerne have tid til at hvile os lidt ind imellem 🙂

En god ting at sige til dig selv i denne process er:

“Jeg elsker mig selv, og Jeg elsker mit liv”

Brug det gerne som et mantra hvor du sætter dig stille ned og gentager det igen og igen som en slags meditativ messen – det har den største effekt, og gør det gerne flere gange om dagen – og læg mærke til hvilke følelser der rører sig i dig, hvilke sindsstemninger der kommer og går – du vil opdage at det ændrer sig jo mere du gøre det, og du vil ligge mærke til at dit humør og dit syn på dig selv og dit liv ændrer sig.

Elsk dig selv – du er den vigtigste af alle der kan gøre det – så gør det !! 🙂