Oplevelse af den fysiske verden er umulig uden viden om den ikke-fysiske verden

Written by Carsten on . Posted in Generelt

Vi kan umuligt opleve den fysiske verden som vores daglige liv foregår i, uden at vi ved at der eksisterer en ikke-fysisk åndelig verden – det kan simpelthen ikke lade sig gøre – den ikke-fysiske åndelige verden udgør vores baggrund for at vi kan opleve den fysiske verden.

Alt opleves på baggrund af dets modsætning, dets kontrast – vi kunne ikke opleve sort hvis det ikke var for hvid, du ville ikke kunne læse dette hvis jeg skrev med hvid skrift på hvid baggrund – vi ville ikke kunne opleve sorg hvis vi ikke kendte til glæde – vi ville ikke kunne opleve kulde hvis vi ikke kendte til varme – vi ville ikke kunne opleve noget som hårdt hvis vi ikke kendte til noget som oplevedes som blødt – og omvendt – alt eksisterer på baggrund af dets modsætning, dets kontrast, og kan ikke eksistere uden – alt eksisterer fordi det har en modsætning – vi ville ikke kunne opleve en fysisk verden hvis det ikke var for en ikke-fysisk verden.

Vi kan på ingen måde genkende en ting hvis vi ikke kender dens modsætning – vi kan på ingen måde opleve nogle af de før beskrevne ting hvis det ikke var fordi vi kendte deres modsætning – vi ville ikke kunne opleve den fysiske verden hvis vi ikke kendte til en ikke-fysisk verden – det ville ikke kunne lade sig gøre – intet kan opleves uden dets modsætning – intet kan opleves uden dets kontrast – ting eksistere i kraft af deres kontrast.

Alt veksler hele tiden mellem dets modsætning, og kan ikke eksistere uden – og det gør at alt viser sig som liv i forvandling, liv under stadig forandring – hele tiden bevægende sig mellem de to kontraster, og det gør at selve det vi opfatter som livet og døden, blot er en skiften mellem en fysisk og en ikke-fysisk oplevelse – lige nu oplever vi i den fysiske verden – når vi “dør” oplever vi i den ikke-fysiske verden – intet kan eksistere uden dets kontrast – den fysiske verden kan ikke eksistere uden den ikke-fysiske verden – og dermed eksistere det vi opfatter som “døden” slet ikke – det er blot en skiften mellem to forskellige oplevelsestilstande – fysisk og ikke-fysisk.

Og det viser så at der er ånd bag alt, der er bevidsthed bag alt, der er liv bag alt – der findes intet dødt – der findes kun liv – et liv i stadig forandring mellem to kontraster.

EGO og Sjæl

Written by Carsten on . Posted in Generelt

EGO’et har haft sin berittigelse som din beskytter – det har kun taget over der hvor du mistede din sjælskontakt – og angsten dermed holdte sit indtog – Husk på at EGO’et kun gør hvad det kan for at beskytte dig – det tjener faktisk et formål.

Det er rigtigt at med stigende bevidsthed og sjælskontakt, da må EGO’et transformeres.

En vigtig ting at forstå er hvorfor EGO’et og Sjælens ønsker ikke harmonerer – EGO’ets domæne er den fysiske verden, og Sjælens domæne er den åndelige verden – hvilket betyder at de har to vidt forskellige grundlag som udgangspunkt – EGO’et lever på baggrund af uvidenhed og frygt – Sjælen lever på baggrund af viden og tillid – og det er vigtigt at forstå hvis du ønsker den mindst smertefulde vej hjem.

Det hjælper ikke noget med den gængse tankegang at EGO’et blot er noget forfærdeligt noget som skal destrueres hurtigst muligt – du er nødt til at forstå og acceptere dets berettigelse, og dermed dets eksistens og tilstedeværelse – det har skænket dig liv der hvor du ikke har haft din sjæl at forlade dig på.

Det er rigtigt at de spor og aftryk EGO’et har efterladt sig i sit kølvand, bestemt ikke er noget at råbe hurra for mere – jeg skrev “hurra for mere” fordi der var et tidspunkt hvor du var prisgivet vilde dyr, og andre “vilde” mennesker, hvis det ikke havde været for dets handlinger – du ville ikke kunne have holdt dig selv i live bare 2 min. ellers.

Set i lyset af den humane udvikling er det naturligvis ikke prisværdigt at “selv er sig selv nærmest”, og du må derfor arbejde på at “aflaste” EGO’et for dets angst – og der er kun én vej – naturligvis igen kun hvis du ønsker den mindst smertefulde vej hjem – at acceptere og elske dig selv som du er.

Du kan på ingen måde gribe til kamp, for da vil EGO’et blot gribe til kamp mod dig – og vi har efterhånden så mange beviser i verdenshistorien på at krig kun avler krig – og ikke fred som mange fejlagtigt tror – du kan kun skabe fred i verden ved at sende fred ud – det er den evige livslov – lige tiltrækker lige – hvad du sår skal du høste.

Du er nødt til at elske dig selv, give dig selv kærligehed – det er den eneste måde hvorpå du kan berolige dit EGO – husk på at dit EGO kun søger bekræftigelse, det søger kun kærlighed – intet andet – og det gør det udelukkende af én grund – fordi du har mistet din sjælskontakt, og ikke kan få den derfra.

Fordi du har mistet din sjælskontakt føler du dig alene, forladt, uønsket og uelsket, og danner en stærkere personlighed ligesom mange børn der har været udsat for overgreb – de udvikler en hård personlighed som skal beskytte dem – beskytte den svage kerne – og nøjagtig det samme er EGO’ets formål – at beskytte den svage kerne – DIG.

Så elsk dig selv, vær glad og taknemmelig for at dit EGO har båret dig her til, for nu hvor din sjælskontakt er ved at indfinde sig igen, er det på tide at du selv tager over, og igen tager ansvaret for dit eget liv – lyttende til din sjæls ønsker.

Fri vilje og skak

Written by Carsten on . Posted in Generelt

Hvad i alverden har de to ting lige med hinanden at gøre vil du nok spørge ??

Jo ser du, nu skal du høre – skak kan nemlig bruges til at forklare den såkaldte frie vilje med – den såkaldte skrev jeg, for i bund og grund har vi ingen fri vilje – jo, så længe vi kan li’ smerte – men når vi først har passeret det punkt i vores udvikling hvor vi ikke kan li’ smerte mere, så begynder tonen at få en anden lyd.

Det er ikke fordi det som sådan ændrer noget ved princippet – men det ændrer noget ved dit forhold til det – princippet er stadig årsager og virkninger – du skal til hver en tid stå til ansvar for dine handlinger – og på den måde har du både fri vilje, og ikke fri vilje – fordi det er et spørgsmål om du har lyst til at tage konsekvensen af dine handlinger.

Skakspillet kan forklare det på denne måde – selve skakbrættet er der hvor livet foregår, der er nogle regler ligesom der er regler i livet, som man må flytte brikkerne efter, der er ting man kan og ting man ikke kan – ligesom du heller ikke kan hoppe op på månen, du kan ikke flyve – der er mange ting du ikke kan, for der er overordnede regler som ikke tillader det – ligesom der er i skak, der er visse træk du kan foretage dig, og andre som du ikke kan.

Og her kommer den såkaldte frie vilje ind, fordi der er ingen der siger hvordan du skal flytte dine skakbrikker i forhold til hvordan de står i selve spillet – men det har en konsekvens hver gang du gør det – du kan vælge at lave et træk som ikke gør at du mister din brik, hvilket svarer til at du i livet kan vælge at gøre noget der er godt for dig selv – du kan eks. vælge at betale din husleje, og på den måde beholder du dit hjem, og dit tag over hovedet.

På den anden side kan du vælge at lade være, du kan bruge pengene på at rejse istedet for, og så begynder det lige pludselig at blive mere usikkert om du har et hjem og tag over hovedet – hvilket svarer til at hvis du laver et “dårligt” træk i skak, så kan du risikere at miste en brik – altså igen er der tale om en konsekvens af dine handlinger – men du har stadig fri vilje til at rykke som du har lyst til.

Og nu kommer så det tricky ved den såkaldte frie vilje – for hvor mange brikker kan du tåle at miste ?? – hvor mange har du lyst til at miste ?? – eller oversat til livet – kan du tåle at miste dit hjem ?? – har du lyst til at miste dit hjem ??

Og på den måde kan man sige at vi har en fri vilje begrænset til de konsekvenser af vore handlinger vi kan tåle eller har lyst til at modtage retur.

Vi forstår så lidt..

Written by Carsten on . Posted in Min vej

Vi farer rundt efter så mange besynderlige ting i denne verden – og vi forstår så lidt..

Vi forstår faktisk stort set ikke engang hvorfor vi farer rundt efter de ting, ting som aldrig på nogen måde kan give os virkelig lykke og glæde – ting vi bare må ha, og efter lidt tid står de ovre i hjørnet, og vi er atter på jagt – på jagt efter hvad ?? – nye ting..

Men til hvad nytte ?? – vi farer rundt og har fokus i den ydre verden – vi tror at derude er det, det vi søger – det er lige derude – vi skal bare finde det først – men vi finder det aldrig – for det findes kun i os selv – det der kan slukke den indre uro findes kun i os selv – en indre uro kan aldrig slukkes af en ydre ting – en åndelig sult kan aldrig mættes af noget fysisk.

Først på det tidpunkt hvor vi begynder at vende blikket indad – da begynder vi at finde den ro vi søger – det der kan stille vores indre uro, mætte vores åndelig sult – for det er en åndelig sult, det er en længsel efter at komme hjem – vi kan via vores EGO bilde os nok så mange ting ind, vi kan søge nok så meget ude i verden, højt og lavt, nært og fjernt – men først når vi søger inde i os selv finder vi det – finder vi ro.

Kig på dem som har fundet ro – hvor har de fundet den – og hvad har de gjort for at finde den – nemlig, de har givet slip på det ydre og overgivet sig til det indre..

Først nu her seks år efter begynder jeg i dybden at forstå hvad jeg så dengang, jeg så at alt det vi render rundt efter er ren illusion – illusion forstået på den måde at vel er det her, men det har ingen betydning – kun den betydning at vi ska finde ud af at det ingen betydning har – før kan vi ikke vende hjem – før kan vi ikke vende vores søgen i den rigtige retning – indad.

Og det gælder virkelig alt – alle fysiske ting vi render rundt efter, ja selv den kærlighed vi tror vi søger, finder og oplever her i den fysiske verden – den er en illusion – den er ikke virkelig – den er ikke ægte – åhh, vi skal bare lige finde ham Mr. Right eller hende Prinsessen, så har vi kærligheden – nej, det har vi ikke – for den kærlighed vi oplever her er kun en stimulans – vores søgen efter kærlighed har kun ét udspring – og det er indefra – og defor kan du kun finde kærlighed ved at søge i dig selv – ingen andre steder.

Derfor når vi begynder at give slip på det ydre, give slip på alle tingene i den fysiske verden, ikke lader dem være de styrende i vores liv, men vender blikket indad – så finder vi ro – så finder vi kærlighed – og så finder vi hjem.

Elsk dit EGO

Written by Carsten on . Posted in Generelt

Titlen kan lyde meget kontroversiel i disse tider hvor alle snakker om at slippe af med, og bekæmpe sit EGO – og det er netop humlen i det hele, “at bekæmpe”, at gøre det til en kamp – det er helt forfejlet – og nej, ikke hvis det er smerten ved livet du elsker, så skal du endelig gøre alt hvad du kan med vold og magt for at bekæmpe det.

Når jeg siger “Elsk dit EGO”, mener jeg ikke du skal forherlige det, sætte det op på en piedestal – det klarer det fint selv 😉 – det jeg mener er at du skal give det omsorg og kærlighed, og hvad betyder det så ??

Det betyder at du skal acceptere det – du skal elske det for det det er – det har bragt dig her til hvor du er i dag – det er det der har gjort at du har overlevet tidligere hårde tider hvor livet vitterligt var en kamp, og hvor det var jungleloven der gjalt, hvor det var den stærkes ret der sejrede – der har det gjort at du bekyttede dig selv, kæmpede for dit liv – og ja, også med andres liv til ofre derfor.

På den måde har du alt at takke dit EGO for – det er rigtigt at som verden og livet ser ud nu, med vores fremskredne humane udvikling, der er der ikke behov for en sådan overlevelsesmekanisme mere, og derfor skal den også transformeres – men at gøre det til en kamp mod “et onde”, det er blot at skabe flere problemer end nødvendigt er.

Vi har så mange eksempler i verden på hvad der sker når man forsøger at undertrykke noget ét sted, så kommer det blot ud et andet sted – dermed mener jeg at hvis du forsøger at undtrykke, bekæmpe en “uheldig” side ved dit EGO, så finder det en anden vej til at give sit udtryk – tryk avler modtryk – den er ikke længere – dæk en rævs indgangshuller til hulen til (hvis du kan finde dem alle), og se hvad der sker – ja, den graver sig ud et nyt sted – og det samme gør dit undertrykte EGO – og som ræven, har det sikkert også et par udgange du ikke har fundet eller tænkt over.

Det handler derfor om at arbejde på at finde og forløse selve årsagen til at dit EGO netop reagerer på den måde det gør – og ja, det kan være noget af et job i sig selv, så der må du alliere dig med professionel hjælp, jeg har eksempelvis brugt min kinesiolog til det, men det kan være hvilken som helst terapeut/behandler du bruger, blot det er en der har forstand på psyken, og som kender dets finurligheder og krumspring, så det er muligt at komme om bagved.

Det du derudover skal gøre er lidt i stil med det som du havde tænkt dig i første omgang, men du skal blot ikke undertrykke dit EGO’s behov fuldstændigt – du skal finde niveauet for hvor du slipper for at høre på dets øresønderrivende dødsskrig, men ikke stimulerer det yderligere.

Et af mine punkter, som jeg ved jeg deler med mange – er trangen til sødt – og det er noget som følger de fleste med en kærlighedsforladt opvækst – og det handler i bund og grund om at finde det søde som du kan indtage der “slukker din tørst”, og samtidig ikke giver en “mere vil ha’ mere” effekt.

Jeg ved – hvis jeg spiser chokolade, så kan jeg blive ved, for så kommer “mere vil ha’ mere” effekten i spil, fordi det giver så stort et kick til systemet at EGO’et tænker “YES, det er sådan vi kan li’ det”, og så vil det ha’ mere – jeg bruger en kombination af Biotta’s økologiske Rød Druesaft, det er ren druesaft uden noget som helst andet tilsat, og riskiks med mørk chokolade på – og derudover har jeg indlagt en aftale om at jeg kun må spise en pakke om dagen af dem (der er seks deri), så jeg igen ikke skaber en “mere vil ha’ mere” effekt, men kun lige “slukker tørsten”.

Princippet er det samme uanset hvordan dit EGO udtrykker sig, det gælder om at finde måder til lige netop at stille dets absolutte minimumsbehov, og så arbejde på at forløse selve årsagen – og inden du ser sig om, så har du ikke det ukontrollerbare behov mere – og på den her måde skaber du mindst mulig unødig kamp.

Og ved at skabe mindst mulig kamp, skaber du mindst mulig smerte 🙂

Nå så det kan de ikke ?? ;-)

Written by Carsten on . Posted in Min vej

Jeg sad i går aftes og var lidt træt af mine overspringshandlinger i forhold til at læse og lytte astrologi, specielt omkring Saturn – så jeg tænkte at jeg ville prøve lige at kigge i mit horoskop om jeg kunne se hvad det lige nu skulle gøre det særlig udpræget – for det er nemlig noget som er kommet for ikke så lang tid siden.

Men jeg får ikke øje på noget, og får lige pludselig den idé at trække et par tarotkort, det gør jeg af og til når jeg synes der er noget jeg lige behøver lidt hjælp til, jeg gør det på nettet på StjernePortalen – og når lige at tænke inden jeg trækker “det kan jeg da ikke bruge til noget, de kan da umuligt fortælle mig noget om hvor jeg skal lede astrologisk set for at finde mine blokeringer, det har jo intet med astrologi at gøre”

Og sjældent er mine tanker gjort mere til skamme end lige da, for godt nok sidder jeg og kigger og læser på de første to kort(jeg trækker som regel altid tre enkelt kort), og kan slet ikke se nogen sammenhæng med noget som helst, og trækker så det sidste kort “stokkenes 10”, og sidder lige så uintelligent og tænker “hvad kan jeg bruge det til?”

Så får jeg den indskydelse at læse kortet clairvoyant, for at se hvad selve kortet fortæller mig, og ikke den tekst de har skrevet på hjemmesiden – og hvad sker der så ??

Jeg får Gud hjælpe mig øje på at der er astrologiske symboler på kortet !! – der har sikkert været det på de andre også, jeg har blot ikke lagt mærke til dem – og der sidder Saturn lige så frejdigt og griner i toppen, og Skytten i bunden 😉

Så hvad er pointen her: Pas på med din begrænsende tankegang – intet er umuligt 🙂

EGO, kærlighed og transformation

Written by Carsten on . Posted in Generelt

Vi har en eller anden sjov opfattelse af at EGO’et er et onde som skal bekæmpes med vold og magt, og intet kan være mere forkert – har vi ikke set nok i verden at krig avler krig ?? – behøver vi virkelig mere lærestof i den retning ?? – ja åbenbart..

Men der er altså en anden vej – vi skal tænke på at vi arbejder med at transformere os selv til mere kærlige væsner – så hvad med at bruge kærligheden istedet for ??

Selve EGO’et skaber nok smerte i sig selv med sine konstante krav vi skal rende rundt efter og prøve at opfylde, skulle vi så oven i købet sætte os til kamp imod det og derved skabe yderligere smerte – for al kamp giver smerte – modstand giver modstand – hvilket så ville gøre at vi ville stå med to store meget frustrerende smerteområder i os selv.

Det er ganske rigtigt at vores EGO skaber mange problemer for os, men ved at gribe til kamp over for det skaber vi blot flere problemer, flere indre problemer – for frustrationen i os er stor nok af at rende rundt efter det EGO’et mener det har behov for – men som vores inderste kerne godt ved at det har den ikke – og ved at gå til kamp imod det vil frustrationen blot blive endnu større – for hvad skal vi så gøre ?? – EGO’ets behov giver os i det mindste lidt behagelig stimulans, ja ja, det varer kort, det gør alle stimulanser, men lidt får vi da ud af det 😉

Så ved at gå til kamp imod den smule stimulans vi i det mindste får, skaber vi blot et område mere med smerte, og endnu mere frustration – for vi mangler vores kærlighed, den kærlighed vi ikke fik i vores opvækst – det er jo det behov vi får dækket med vores stimulanser – jeg siger ikke på nogen måde at vi skal leve et liv på stimulanser – jeg siger vi skal gå efter årsagen, ikke virkningerne, ikke symptomerne – men der hvor de har deres udspring – og det er manglende kærlighed.

Men for at vi kan gøre dette, må vi forstå at kærlighed kun kommer indefra, vi kan ikke søge den i det ydre – vi ville aldrig nogensinde blive lykkelige hvis det afhang af ydre omstændigheder, af andre menneskers forgodtbefindende – for hvis de nu, som vi ser det så tit, finder på at de ikke “elsker” os mere og går videre for at “elske” en anden – så står vi der kærlighedsforladte – og hvor er lykken i det ??

Det er derfor af yderste vigtigthed at du giver dig selv kærlighed for den du er, at du virkelig elsker dig selv som du er – for du kan ikke være anderledes – du er summen af det du til alle tider har oplevet, og kan derfor ikke være anderledes – alt er som det skal være – du er på vej, vi er alle på vej – så elsk dig selv – og gør det betingelsesløst 🙂

Det er den ægte betingelsesløse kærlighed der transformerer EGO’et op i det højere selv – det at EGO’et får en ægte kærlighed betyder at det føler sig accepteret og værdsat, hvilket der faktisk er EGO’ets eneste formål – og på den måde slapper det af og giver slip på våbene, giver slip på kampen, og det kan dermed smertefrit transformeres.

Det betyder ikke at det er okay rende rundt om natten og myrde naboens høns, når bare man elsker sig selv for det, det betyder ikke på nogen måde at det er okay ikke at være kærlig over for alt omkring dig – det betyder at du accepterer og elsker dig selv for den du er – naturligvis skal du arbejde på at blive et bedre menneske, blive mere kærlig, accepterende og tilgivende over for alt hvad du møder – det er det det hele handler om, det er det selve livet handler om.

Det vigtigste i processen er at acceptere og elske dig selv for den du er, ikke at gøre det til en kamp – for idet du gør det til en kamp, da vil EGO’et gøre modstand – alt hvad der forsøges bekæmpet, alt hvad der forsøges undertrykt, griber til kamp – det er ren naturlov – affinitet, lige tiltrækker lige – hvad du sender ud får du igen – og som du sår skal du høste – så når du maner til kamp, så får du kamp, og maner du til kamp mod EGO’et, maner du til kamp mod dig selv, og det kan kun blive en frustrerende og smertefuld kamp.

Så det væsentlige ligger i at erkende og acceptere dig selv som du er, og virkelig lære at elske dig selv som du er – nøjagtig som du ville elske dine egne børn – betingelsesløst – sådan skal du elske dig selv – erkende at du nu engang er der hvor du er, at du er på vej, at intet er statisk, men altid foranderligt – at du forandrer dig, at du udvikler dig – kig tilbage på dit liv, se hvad du har gennemlevet, se hvordan du har udviklet dig – ja, der er områder hvor det ikke går lige hurtigt, men sådan har vi det alle sammen – der er områder hvor det går mere fremad end andre – husk på vi har kun 24 timer i døgnet, og vi skal også gerne have tid til at hvile os lidt ind imellem 🙂

En god ting at sige til dig selv i denne process er:

“Jeg elsker mig selv, og Jeg elsker mit liv”

Brug det gerne som et mantra hvor du sætter dig stille ned og gentager det igen og igen som en slags meditativ messen – det har den største effekt, og gør det gerne flere gange om dagen – og læg mærke til hvilke følelser der rører sig i dig, hvilke sindsstemninger der kommer og går – du vil opdage at det ændrer sig jo mere du gøre det, og du vil ligge mærke til at dit humør og dit syn på dig selv og dit liv ændrer sig.

Elsk dig selv – du er den vigtigste af alle der kan gøre det – så gør det !! 🙂

Richard Moore practises what Dalai Lama speaks

Written by Carsten on . Posted in Dalai Lama

As a young boy of ten in Derry, Richard Moore was struck by a rubber bullet that left him blind. His Holiness was deeply moved when he heard how Richard had felt no anger to the soldier who fired the bullet and completely forgiven him. Amazingly, from childhood to the present day he has never allowed bitterness to control his emotions. Richard has gone on to become the founder of Children in Crossfire that strives towards the creation of a safe environment for all children. In his citation to Richard, His Holiness says, “You are my hero; while I talk about forgiveness, you have made it part of your life. This is a wonderful model for others to follow”.

Dalai Lama

Fødte Sjælevenner

Written by Carsten on . Posted in Fødte Sjælevenner

Well

Lidt spændt er jeg, jeg er begyndt at læse bogen “Fødte Sjælevenner” i dag

Den er jo interessant fordi Mette og jeg jo er SjæleVenner / SoulMates 🙂

Den skulle klassificere dem og give råd til hvordan man håndterer forskellige temaer i den forbindelse ..

Mange har den sjove opfattelse af at hvis man møder “sin” SoulMate, så er alt fryd og gammen – men det er blot gammel overtro – ikke andet, jeg beklager.

Og hov, indskudt sætning – “Der knytter sig også denne mærkelige opfattelse af at der kun findes én SoulMate – altså det lyder sgu lidt for mærkeligt – at vi kun hver især skulle ha’ én ven, jeg ved godt at der skulle være tale om en særlig nær ven, men jeg har altså nogle oplevelser som taler for noget andet – At vi har mange af dem”

Mate er blot et engelsk udtryk for ven, og hvis vi kigger til Australien bruger de det rigtig meget – så der er blot tale om en sjæle-ven – og så skal jeg i den forbindelse minde om at venner har man i forskellige udgaver, både de positive, og de knapt så positive hvor der kommer til at stå uven istedet for ven.

Det er ikke min hensigt at ligge en pessimistisk vinkel på begrebet, men blot at påkalde lidt sundt fornuft og jordforbindelse – vi har fået malet et alt for lyserødt billede af det begreb, som yderst sjældent står mål med virkeligheden – der er naturligvis tale om en dybere forbindelse som oftes indeholder meget kærlighed – eller hvad det nu er for en forbindelse som vi tolker som kærlighed i dette liv – for i bund og grund har vi ikke ret meget styr på hvad kærlighed i virkeligheden er.

Vi har mange gange tendens til at putte dyriske sexuelle drifter og tiltrækning ind under begrebet kærlighed, og det har vitterligt ikke ret meget med det at gøre – det er blot drifter og tiltrækning – der er naturligvis tale om en vis form for harmoni, men oftes blot en mere venskabelig harmoni – en venskabelig kærlighed om du vil – og der findes naturligvis også forskellige grader af kærlighed, det hele starter jo ligesom et sted – vi skal jo kravle før vi kan gå 😉

Men for at gøre en lang historie endnu længere, så har jeg et meget mere nyanceret forhold til begrebet SoulMate, og det vil jeg komme ind på i nær fremtid – og så vil jeg læse og se hvilke bud der gives på begrebet i denne bog.