Select Page

Vi farer rundt efter så mange besynderlige ting i denne verden – og vi forstår så lidt..

Vi forstår faktisk stort set ikke engang hvorfor vi farer rundt efter de ting, ting som aldrig på nogen måde kan give os virkelig lykke og glæde – ting vi bare må ha, og efter lidt tid står de ovre i hjørnet, og vi er atter på jagt – på jagt efter hvad ?? – nye ting..

Men til hvad nytte ?? – vi farer rundt og har fokus i den ydre verden – vi tror at derude er det, det vi søger – det er lige derude – vi skal bare finde det først – men vi finder det aldrig – for det findes kun i os selv – det der kan slukke den indre uro findes kun i os selv – en indre uro kan aldrig slukkes af en ydre ting – en åndelig sult kan aldrig mættes af noget fysisk.

Først på det tidpunkt hvor vi begynder at vende blikket indad – da begynder vi at finde den ro vi søger – det der kan stille vores indre uro, mætte vores åndelig sult – for det er en åndelig sult, det er en længsel efter at komme hjem – vi kan via vores EGO bilde os nok så mange ting ind, vi kan søge nok så meget ude i verden, højt og lavt, nært og fjernt – men først når vi søger inde i os selv finder vi det – finder vi ro.

Kig på dem som har fundet ro – hvor har de fundet den – og hvad har de gjort for at finde den – nemlig, de har givet slip på det ydre og overgivet sig til det indre..

Først nu her seks år efter begynder jeg i dybden at forstå hvad jeg så dengang, jeg så at alt det vi render rundt efter er ren illusion – illusion forstået på den måde at vel er det her, men det har ingen betydning – kun den betydning at vi ska finde ud af at det ingen betydning har – før kan vi ikke vende hjem – før kan vi ikke vende vores søgen i den rigtige retning – indad.

Og det gælder virkelig alt – alle fysiske ting vi render rundt efter, ja selv den kærlighed vi tror vi søger, finder og oplever her i den fysiske verden – den er en illusion – den er ikke virkelig – den er ikke ægte – åhh, vi skal bare lige finde ham Mr. Right eller hende Prinsessen, så har vi kærligheden – nej, det har vi ikke – for den kærlighed vi oplever her er kun en stimulans – vores søgen efter kærlighed har kun ét udspring – og det er indefra – og defor kan du kun finde kærlighed ved at søge i dig selv – ingen andre steder.

Derfor når vi begynder at give slip på det ydre, give slip på alle tingene i den fysiske verden, ikke lader dem være de styrende i vores liv, men vender blikket indad – så finder vi ro – så finder vi kærlighed – og så finder vi hjem.