Vi ser ikke tingene..

Written by Carsten on . Posted in Citater

Vi ser ikke tingene som de er, vi ser tingene som vi er.

Talmud

Trackback from your site.

Leave a comment