Select Page

Det post-faktuelle samfunds hensigt

Mange tænker måske, at det er da helt for galt, at man ikke kan stole på noget som helst mere. At det meste der bliver sagt af eks. politikere ikke kan tages for gode varer, at man altid må forvente, at det ér eller bliver nok ikke helt som de har sagt det. Eller...

Vi må hylde det hele

Vi må hylde det hele, uanset om vi synes det er godt eller dårligt, om det føles behageligt eller ubehageligt – der er ganske enkelt ikke anden vej. Alt andet vil kun give os problemer af en eller anden art. Så snart vi har en eller anden holdning for eller imod...

Gransk dine forældre – del 1

Vi har i snart årtier vidst at børn kopierer deres forælde, pigerne primært moderen og drengene primært faderen. De kopierer alt fra fysiske træk som at halte eller en bestemt måde at sidde ved bordet på, men også psykiske reaktionsmønstre kopieres, og faktisk...

For optaget af detaljen

Vi har et så stort forkus på detaljerne, at vi helt overser helheden. Alle steder ses det. Lægeverdenen som jeg selv er i kontakt med grundet diagnosen Morbus Crohn, har så travlt med at finde en enkelt detalje som udløser denne sygdom – men den findes ikke, for...

Omsorgen for dig selv

Ethvert søgende menneske kan på ingen måde komme til reel oplysning uden først at drage omsorg for sig selv – det er en umulighed. Der menes ikke at det er det første man må gøre, det kan være meget forskelligt hvordan vores skæbner og udviklingsmøstre er, så...