Select Page

Her hvor vi står i et enkelt liv og kigger op, er vort udsyn utroligt begrænset – det udsyn vi har dækker over så lille et område, og dermed er også vor forståelse af de ting vi oplever så utroligt begrænset – forestil dig at kigge op fra et puslespil med 10.000 brikker i – du er blot en enkelt lille brik midt i det hele – midt i hele din serie af liv – midt i serier af oplevelser – og midt i skæbnens tilbagenvenden til sit ophav.

Det at kigge op som en enkelt brik fra dette gigantiske puslespil med 10.000 brikker i beskriver virkelig meget godt hvor uoverskueligt det hele kan føles – for alle disse andre brikker repræsenterer dele af vort liv – mennesker, oplevelser af utallige arter – altsammen skæbne som vender tilbage til sit ophav, lærdom som vi mangler at opnå – tidligere udsendte handlinger vi mangler at kende konsekvensen af – virkninger af tidligere skabte årsager – som vi har sået, må vi høste.

Men er det hele nu så uoverskueligt som det ser ud ??

Umiddelbart ser det sådan ud – men hvis vi begynder at undersøge det hele lidt nærmere, kigger lidt nærmere på hvad det er vi oplever – hvad er det oplevelserne indeholder – hvilke budskaber har de med sig – så begynder der at danne sig et helt andet billede – et billede af sammenhænge, et billede af mening – en rød tråd.

Og nu kan man så måske godt tænke at, “det lyder da meget nemt”, nej, “det lyder enkelt“, fordi det er enkelt, men ikke nemt – og det er ikke for at tage gejsten og motivationen fra nogen, men for netop ikke at slukke den helt når først realismen holder sit indtog – og defor kan vi lige så godt tage lidt realisme med med det samme – for det er ikke helt så nemt som det kunne lyde – for der findes mange “røde tråde”, og nogle kan altså ligne hinanden ret så meget, og endog filtre sig ind i hinanden så det bliver endnu sværere at finde hoved og hale i.

I bedste Sherlock Holmes stil må du igang med at undersøge alt hvad du oplever ned i mindste detalje – du må vide hvad det er oplevelserne indeholder af budskaber, og derefter må de kategoriseres efter deres natur – og som tidligere nævnt kan de være filtret ind i hinanden, så der sagtens kan være flere budskaber i samme oplevelse.

Humlen er at finde budskabernes natur – måske ser du bedrag i en oplevelse, men det er et alt for bredtdækkende begreb – så hvordan bedrages du ??, er det eks. følelsesmæssigt eller økonomisk – hvem bedrager dig ??, er det familie, nære relationer, arbejdskolleger, venner, barn eller voksen – og hvad er deres bagtanke eller hensigt med at gøre det ??

Måske giver det dig i første omgang ikke så meget, andet end at du kan forholde dig til deres grund til at gøre det – men den er i første omgang også den der kommer tættest på, for det er den dybere natur af hvad du har gjort som måske ikke var så hensigtsmæssigt – de andre ting kan fortælle dig lidt om hvor det er i livet, og i hvilke relationer du skal være opmærksom på din handlen – eller mangel på samme, for det behøver ikke at betyde at du har gjort noget, det kan lige såvel være din mangel på at have gjort noget.

Det der er det interessante i denne proces, det er at tage fat i alle de oplevelser i dit liv som har gjort mest, eller et stort, indtryk på dig, dem der springer dig mest i øjnene – for det er altid de oplevelser der vender kraftigst tilbage der er de mest presserende at kigge på – det er dem hvor livets tale er meget tydelig om at her er noget du bør kigge på – her er noget du ikke helt har styr på endnu, og det er ved at være på tide få taget hånd om det.

Det meget spændende ved dette detektivarbejde er når du finder sammenlignelige oplevelser hvor naturen ser ud til at være den samme – men hvor oplevelserne ikke er helt identiske – for det kan give dig flere facetter af den dybere natur af hvad det er livet prøver at fortælle dig, hvad det er du har behov for at lære  – det kan eks. være at du opdager at livet har en tendens til at få dig til at havne i situationer der kan få det hele til at se håbløst ud, hvor du havner i en situation hvor der ikke er nogen muligheder for at handle sig ud af.

Nu er det blot at komme igang med at kigge på alt hvad du har oplevet i dit liv hvor du er blevet “parkeret” i lignende situationer, undersøge dem til bunds, finde hver en mikroskopisk detalje frem, se hvor der er sammenhænge eller ikke med de andre oplevelser du har haft i livet – og her er det altså vigtigt at granske sit sind nøje, for der kan være oplevelser som måske bevidst eller ubevidst er “glemt” – og her er analogien med puslespillet igen anvendelig – jo flere oplevelser du finder frem, jo flere brikker har du til dit “puslespil”, jo flere dele har du at sammenstykke din oversigt over dette udsnit af dit liv, hvor livet ønsker dit fokus – hvor det ønsker at du skal få øje på lige netop det du skal lære, af alle disse oplevelser der danner den røde tråd.

Husk mens du undersøger alle dine livsoplevelser at kigge på deres udvikling, hvordan forandrer de sig – gør de det til det værre eller til det bedre – giver de tegn af at du har lært noget undervejs, eller blivet livets tale til dig blot kraftigere og kraftigere for hver gang – der hvor du kan se at de ændres til det bedre, læg da mærke til hvordan du handlede i den givne situation, det kan give dig et vigtigt fingerpeg om i hvilken retning du skal bevæge dig i din måde at handle på, for at du kan lære det livet ønsker du skal lære 🙂