Select Page

Ethvert søgende menneske kan på ingen måde komme til reel oplysning uden først at drage omsorg for sig selv – det er en umulighed.

Der menes ikke at det er det første man må gøre, det kan være meget forskelligt hvordan vores skæbner og udviklingsmøstre er, så det kan meget vel være det første du lærer, men det kan også meget vel være det sidste du lærer – summa summarum er at du ikke kommer uden om det.

Hvad er omsorg for dig selv så??

Og nu vil mange begynde at indvinde at det er egoistisk at tænke på og tage sig af sig selv – men det er helt forkert, for det er nemlig en af EGO’ets små julelege – martyriet – det at man må ofre sig for enhver pris – men dette er en stor misforståelse, for under dette ligger trangen til at få anerkendelse, ynk og trøst, se hvor godt jeg gør det, se hvor hårdt jeg har det og se hvor meget jeg ofrer mig for jer ..

Men buddet hedder: Du skal elske din næste som dig selv – ergo skal du elske dig selv, du kan slet ikke komme udenom det

Men vi skal lige kigge lidt på hvad det vil sige at elske, og hvad Kærlighed er for en størrelse – for det har de fleste af os et meget fysisk forhold til, således at vi får begrebet Kærlighed forbundet med det fysiske, og de ting der er og sker her, men det er langt fra hvad det faktisk dækker over, for når der tales om Kærlighed via buddet du skal elske din næste som dig selv, så er det langt dybere og mere favnende end vi har evne til at forestille os – for det er en dyb betingelsesløs Kærlighed til ALT som er – ALT hvad du overhovedet ser og oplever omkring og i dig – skal vi lige tage den én gang til – ALT hvad du overhovedet ser og oplever omkring og i dig – og bemærk venligst det sidste i sætningen – i dig.

For hvordan er det lige du kan eksistere her i den fysiske verden ??

Er det ikke fordi du har en fysisk krop som består af milliarder af celler – milliarder af små levende væsener ??

Det er dit ansvar at de har det godt – det er dit ansvar at deres livsbetingelser er opfyldt – det er dit ansvar at give dem Kærlighed – de har fuldstændig samme status og rettigheder som alt andet omkring dig, og i nogle tilfælde faktisk mere, og så er det som sagt dem der gør at du kan udfolde dig her i et fysisk liv i en fysisk verden – du ville ikke kunne være her uden dem – så hvis du hærger og nedbryder dem, så kan du heller ikke være her.

Derfor er der på ingen måde noget egoistisk i at give Kærlighed til dig selv, både fysisk som psykisk, for en ting er jo den fysiske krop, men vi har jo også et indre, en psyke, og den lider også rigtig meget, det er naturligvis af forskellige grunde for os hver især, og nu begynder vi at nå frem til pointen – en af Tærskelens vogtere, fristes jeg til at kalde den – men lad os lige gøre den med hvad Kærlighed er for noget færdig først ..

Kærlighed er en uendelig dyb uselvisk agt, som vi på ingen måder på nuværende tidspunkt er i stand til at fatte graden af, så min forklaring vil også være begrænset – hvad omverdenen angår handler det om virkelig at møde den, møde særligt de mennesker som du træffer på din vej, møde dem der hvor de virkelig er, lytte til dem, være tilstede, ikke bare vente på at du kan komme til, du kan fortælle, du kan udstille dig selv – men virkelig være der med dem, ikke at forsøge at pådutte dem noget, ikke overtræde deres grænser, ikke fortælle dem hvad de skal gøre – men hjælpe dem ud fra hvor de er – og det er langt sværere at gøre end det er at skrive det, for det kræver en meget dyb indsigt i både mennesker som helhed, det menneske du står overfor, den situation det er i, og hvad du kan byde ind med i forhold dertil ..

Og så er der dyrene, dem kan vi ikke på samme måde kommunikere med, så her handler det om fysisk Kærlig omsorg, mad, drikke, pleje, tag over hovedet, varme/kulde osv., ikke misbruge, ikke udnytte – den sidste er du velkommen til at tænke lidt over, for hvad er et dyrs natur, hvad er dets frihed – hvordan ser du selv på din egen frihed, frihed til at gøre og udfolde dig – og husk på at dyret kun har naturlige instinkter for at være til, så hvor risikerer du at udnytte det, frihedsberøve det, hvor hindrer du dets frie naturlige liv og udfoldelse ??

Så er der naturligvis naturen, planterne og miljøet – og her kommer naturligvis spørgsmålet om vores forurening af samme ind, plus vores hensynsløse rovdrift på alt hvad der kan omsættes til kroner og ører – det er dog en helt anden snak – men det er stadig noget du skal have med i dine overvejelser om hvad Kærlighed reelt er for en størrelse ..

Tilbage til Omsorgen for dig selv, Kærligheden til dig selv, din krop, din psyke, din udvikling, samt dit ønske herom – Hvor starter den virkelige Omsorg for dig selv ?? – Hvor kommer du virkelig til kort ?? – Hvor kan du ikke længere krybe eller snige dig udenom mere ??

Der kommer et tidspunkt hvor du er nået så langt med din fysiske og psykiske sundhed, hvor du har fået renset så meget ud i de grovere ubalancer begge steder, at du har fået så meget Kærlig retning på at det er begyndt at køre af sig selv, at der ikke behøves så megen vilje mere – og her er vi ved det essentielle – Viljen – for det er den der driver værket, den driver det naturligvis sammen med lysten til at forandre og forbedre sig selv og sit liv – men en virkelig forandring sker ikke uden at vi må sætte Viljen bag – Viljen er det der sætter os i stand til at se ud over gamle vaner og mønstre, det er Viljen som sætter os i stand til at indøve en ny og bedre vane, anlægge et nyt og bedre mønster – men på et tidspunkt når vi så langt med opøvelsen af nye vaner og tillæggelsen af nye mønstre, at det begynder at køre af sig selv, og så kan Viljen faktisk begynde at gøre mere skade end gavn ..

Det svarer til at du længe har kørt i bakgear i en bil, og nu endelig har fået sat den i første gear og er begyndt at køre fremad – men du kan jo kun køre et vist tidsrum i første gear, du kan kun opnå en vis hastighed i første gear, og det hjælper ikke noget at du presser på, trykker speederen længere og længere ned – for du ender med at skade moteren, du ender med at ødelægge den, ødelægge din fremdrift, du ender med at harverere, køre i stykker – og hvor langt når du så lige ??

Altså forudsætter en videre fremdrift at du skifter gear, og det er jo meget nemt at gøre i en bil, men altså knapt så nemt i dig – du kan ikke bare uden videre skifte gear i din udvikling – det er lidt som en bil med automatgear, hvor den skifter af sig selv, den gør det naturligvis fuldstændig automatisk og uden hensyn til noget som helst andet end en fastsat grænse for motoromdrejningshastighed, hvilket svarer til det samme som at hvis du sætter din Vilje hensynløst ind på at komme fremad – forskellen er her at det ene og alene ligger til din egen udvikling hvornår du skifter gear, og dermed kan bevæge dig videre fremad – og her kommer Kærligheden og Omsorgen for dig selv ind – du kan kun presse dig selv til et vist punkt, så begynder du at gøre skade, så kan det ikke gå hurtigere – og det er sådan det er med indre psykiske processer, de kræver en vis tid, hvilket er forskelligt fra person til person, alt afhængigt af hvad det er personen arbejder med, og hvilken dybde det har fat i, og mange andre ting, og derfor kan vi ikke måle os selv mod hinanden, det er helt fejlskud, og noget vi må komme væk fra hurtigst muligt – i det hele taget skal vi slet ikke måle hinanden mod hinanden, vi er alle sammen et sted på vej mod det samme mål, og vi er alle ligeværdige væsener på denne vandring, og igen handler det om den nævnte Kærlighed og Omsorg – både til omverdenen, og til dig selv.

Der kommer derfor et tidspunkt hvor du må lære at give slip, du har selv trukket det så langt du kunne med din egen Vilje, du har skabt de forandringer der på den måde er mulige, nu kører det hele stille og roligt af sig selv, fremdriften er igang, og den vil forsætte helt af sig selv, selv skifte gear, selv opnå højere og højere hastighed, højere og højere bevidsthed – din opgave er nu kun at lytte til hvad du har mest behov for, hvad din krop eller din psyke har behov for, om det er en oplevelse, en gåtur i det fri, om det bare er at sidde og slappe af, om det er noget særligt at spise, om det er at lade være med at spise noget bestemt, om det er at opsøge en bahandler/terapeut til at hjælpe dig med en problemstilling, om du selv kan massere dig, måske kan du nogle former for behandling/terapier som du kan gavne dig selv med – det væsentlige er her at du giver Kærlighed til dig selv, giver dig selv Omsorg, lytter til dig selv, hvad er dit behov, hvad skal der til for at du har det godt 🙂

Så enkelt og nemt er det at udtrykke i ord, og lige så svært er det at efterleve og udføre i realiteten – og igen, Kærlighed og Omsorg, ting tager den tid ting tager, og det er okay, alt er godt – vi er på vej 🙂