Select Page

Vi kan umuligt opleve den fysiske verden som vores daglige liv foregår i, uden at vi ved at der eksisterer en ikke-fysisk åndelig verden – det kan simpelthen ikke lade sig gøre – den ikke-fysiske åndelige verden udgør vores baggrund for at vi kan opleve den fysiske verden.

Alt opleves på baggrund af dets modsætning, dets kontrast – vi kunne ikke opleve sort hvis det ikke var for hvid, du ville ikke kunne læse dette hvis jeg skrev med hvid skrift på hvid baggrund – vi ville ikke kunne opleve sorg hvis vi ikke kendte til glæde – vi ville ikke kunne opleve kulde hvis vi ikke kendte til varme – vi ville ikke kunne opleve noget som hårdt hvis vi ikke kendte til noget som oplevedes som blødt – og omvendt – alt eksisterer på baggrund af dets modsætning, dets kontrast, og kan ikke eksistere uden – alt eksisterer fordi det har en modsætning – vi ville ikke kunne opleve en fysisk verden hvis det ikke var for en ikke-fysisk verden.

Vi kan på ingen måde genkende en ting hvis vi ikke kender dens modsætning – vi kan på ingen måde opleve nogle af de før beskrevne ting hvis det ikke var fordi vi kendte deres modsætning – vi ville ikke kunne opleve den fysiske verden hvis vi ikke kendte til en ikke-fysisk verden – det ville ikke kunne lade sig gøre – intet kan opleves uden dets modsætning – intet kan opleves uden dets kontrast – ting eksistere i kraft af deres kontrast.

Alt veksler hele tiden mellem dets modsætning, og kan ikke eksistere uden – og det gør at alt viser sig som liv i forvandling, liv under stadig forandring – hele tiden bevægende sig mellem de to kontraster, og det gør at selve det vi opfatter som livet og døden, blot er en skiften mellem en fysisk og en ikke-fysisk oplevelse – lige nu oplever vi i den fysiske verden – når vi “dør” oplever vi i den ikke-fysiske verden – intet kan eksistere uden dets kontrast – den fysiske verden kan ikke eksistere uden den ikke-fysiske verden – og dermed eksistere det vi opfatter som “døden” slet ikke – det er blot en skiften mellem to forskellige oplevelsestilstande – fysisk og ikke-fysisk.

Og det viser så at der er ånd bag alt, der er bevidsthed bag alt, der er liv bag alt – der findes intet dødt – der findes kun liv – et liv i stadig forandring mellem to kontraster.